برگزاری جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی در محل خانه بهداشت نوق

در مورخه 95/12/4 جلسه آموزشی بهداشت کشاورزی برای زنان کشاورز ودامدار روستای نوق بجستان با همکاری کارشناس بهداشت حرفه ای بجستان وهمکاران محترم بهورز در محل خانه بهداشت نوق برگزار گردید وپیرامون عوامل زیان آور محیط کار کشاورزان ودامداران وراههای حفاظت در برابر آن آموزشهای لازم ارائه گردید.

IMG 20170222 104726     IMG 20170222 104801 2    IMG 20170222 111136