جلسه آموزشی ارگونومی در منزل ویزه رابطین مرکز جامع سلامت فیاض بخش

در تاریخ 95/12/3 جلسه آموزشی با پیگیری سرکار خانم مهندس پاسبان کارشناس بهداشت حرفه ای در محل مرکز سلامت جامعه فیاض بخش با موضوع ارگونومی در منزل برای رابطین تحت پوشش این مرکز برگزار شد.
دراین جلسه درمورد عوارض اسکلتی عضلانی شایع بین زنان خانه دار  و اقداماتی که باید جهت کاهش دادن این عوارض انجام دهند همچنین نحوه صحیح انجام کارهای روزمره منزل  وروش مناسب حمل بار به آنان آموزش داده شد.


                            IMG 0278                  IMG 0288