صفحه اصلي معاونت بهداشتي

هفته سلامت روان (24-30 مهر ماه ) گرامی باد                    مشکل امروز خانواده ها عدم تفاهم نیست، بلکه سوء تفاهم است                              فرزندانمان را همانگونه که هستند بپذیریم نه اینکه بخواهیم آنها را متناسب با خواسته های خود شکل دهیم                  برای گذشته غمگین و برای آینده نگران نباشید، در زمان حال زندگی کنید                  استرس های محیط کار سلامت روان افراد را تهدید می کند                  سلامت روان در محیط کار یعنی، حال خوب، فکر خوب، رفتار خوب

 moavenatb     

1 copy copy copy copy             
    top-news
Feed-Newspaper-256List of Articles - Free Version
                                                                                                       220022         link copy
moavenatBV3
moavenatBD
dovtalabs
       
اطلاعات تماس :
آدرس: خراسان رضوي - گناباد - ميدان غدير - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد - معاونت بهداشتي
تلفن تماس: 05157220190  
فكس: 05157220193 
پست الكترونيك: