صفحه اصلي معاونت بهداشتي

 moavenatb     

ghadir             
    top-news

Feed-Newspaper-256
List of Articles - Free Version
                                                                                                       220022         link copy
moavenatBV3
moavenatBD
dovtalabs
       
اطلاعات تماس :
آدرس: خراسان رضوي - گناباد - ميدان غدير - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد - معاونت بهداشتی
تلفن تماس: 05157220190  
فكس: 05157220193 
پست الكترونيك:
      

ا تا ۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ هفته ملی سلامت مردان ایرانی گرامی باد.          پیامبر اکرم (ص) سعادت در سلامت نفس و بی آزاری است و محل آن در افکار ، گفتار و رفتار خودمان است .                  مشاوره و درخواست کمک و راهنمایی از روانشناسان و روانپزشکان نشانه هوشیاری است نه ناتوانی و بیماری
 
پیام بهداشتی :  درمان اچ آی وی ، کلید پیشگیری است بیماران را برای درمان حمایت کنیم