1-    کلیه واجدین شرایط، می بایست دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه های بعدی مرکز سنجش آموزش پزشکی را مطالعه کنند.

2-    کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون، الزاماً می بایست همزمان با سایر داوطلبان طی اسفند ماه ثبت نام را انجام داده و کد رهگیری دریافت کنند.

3-    متقاضیان بدون آزمون بر خلاف دوره های گذشته، می بایست همزمان با داوطلبان عادی و استعداد درخشان با آزمون، در زمان تعیین شده طبق جدول زمانبندی دفترچه راهنمای ثبت نام برای انتخاب رشته محل، اقدام کنند.

4-    متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون، براساس ابلاغ 1179/500-24/3/95 معاون محترم آموزشی فقط مجاز به انتخاب رشته های همنام می باشند. در غیر اینصورت می بایست از شرایط با آزمون استفاده کنند. برای مشاهده جدول رشته های همنام به دفتر استعدادهای درخشان و یا وب سایت دانشگاه مراجعه نمایید.