دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن اين‌گونه فعاليت‌ها، نهادينه ساختن فضاي آزاد انديشي نقد و گفت‌و‌گوي سازنده و تأكيد بر حق آزادي بيان و همچنين ايجاد فرصت‌هاي فراگيري مهارت هاي روزنامه‌نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، براساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، و براساس بند 1 ماده 2 دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته‌اي تحت عنوان «كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي» زيرنظر «شوراي فرهنگي دانشگاه» تشكيل مي‌شود.

تركيب كميته ناظر:
-معاون فرهنگي دانشجويي  دانشگاه (رئيس كميته)
-نماينده تام‌الاختيار ودايم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
-يك حقوق‌دان به انتخاب رئيس دانشگاه
-سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه
-مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)
-سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه كه يك نفر از ايشان عضو علي‌البدل محسوب مي‌شود.

 نشريات دانشجويي موجود در دانشگاه:
نشریات دانشجویی یکی از مشخصه ‏های ارتقای دانشگاه ‏ها از نظر علمی و فرهنگی می‏ باشد. دانشگاه علوم پزشکی گناباد دارای 11 نشریه با عناوین ذیل می ‏باشد:
-نشريه سوژه : (صاحب امتياز امور فرهنگی دانشگاه)                                         دریافت نسخه شماره 5 
                                                                                                                 دریافت نسخه شماره 7
-نشریه ضمیمه:( صاحب امتیاز امور فرهنگی دانشگاه)                                 دریافت آخرین شماره منتشر شده
-نشريه سبحان : (صاحب امتياز دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)          دریافت آخرین شماره منتشر شده
-نشریه تفکر: (صاحب امتیاز بسیج دانشجویی دانشگاه)
-نشريه سلوک عشق : (صاحب امتياز کانون دارالقران امورفرهنگی دانشگاه)    دریافت آخرین شماره منتشر شده
-نشريه پويا: (صاحب امتياز تربيت بدني دانشگاه)
-نشریه پلاک: (صاحب امتياز امورفرهنگی دانشگاه)
-نشریه بینش: (صاحب امتياز دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه)                     دریافت آخرین شماره منتشر شده
-نشریه فالگوش: (صاحب امتياز دفتر نهادرهبری دانشگاه)
-نشریه هلال: (صاحب امتياز کانون دانشجویی هلال احمر امورفرهنگی دانشگاه)  دریافت آخرین شماره منتشر شده
-نشریه سیردانش: (صاحب امتياز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)
-نشریه آن روی سکه: (صاحب امتياز دفتر نهادرهبری دانشگاه)

                                                                                           بازگشت به صفحه اصلی