دبيرخانه شوراي فرهنگي

دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه
دانشگاه به عنوان یکی از ارکان شکل‏ گیری نظام اجتماعی کشور و از ستون‏ های استوار فرهنگ به‏ شمار می‏ رود و در این وادی، شورای فرهنگی دانشگاه که مرجع و ملجاء سیاست‏ گذاری و ساماندهی امور فرهنگی دانشگاه می ‏باشد، نقشی بسزا و اصولی دارد.
ترکیب شوراهای فرهنگی دانشگاه ‏های علوم پزشکی کشور به این ترتیب می‎باشد:

تركيب اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاهها:
1.رئيس دانشگاه (رئيس شورا)
2.معاون فرهنگي دانشجويي
3.يك نفر عضو هيئت علمي به انتخاب رئيس دانشگاه
4.مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
5.رئيس جهاد دانشگاهي واحد ذي ربط
6.مسئول بسيج اساتيد
7.مدير فرهنگي (دبیر شورا)
8.نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگترين تشكل با هيئت نظارت دانشگاه خواهد بود)
9.يك نفر دانشجو از دوره هاي تخصصي (كارشناسي ارشد به بالا) به انتخاب رئيس دانشگاه
10.مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه (بر اساس قانون بسيج دانشجويي)
11.نماينده هر تشكل رسمي ذي‏نفع با حق رأي در جلسه مربوط.

وظایف شورای فرهنگی
وظایف شورای فرهنگی عبارت است از:
-برنامه‏ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه
-هماهنگی برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه‏های متناسب فرهنگی و تبلیغاتی
-ایجاد هماهنگی در فعالیت‏های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و تشکل‏ های اسلامی
-برنامه‏ریزی و تعیین خط مشی فعالیت‏های فوق‏ برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرح‏ های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با -همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی
-همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه‏های آموزشی مشترک
-برنامه ‏ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
-شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری

گزارش تصویری مصوبات اجرا شده در سال 1393
گزارش تصویری مصوبات اجرا شده در سال 1394

                                                                                              بازگشت به صفحه اصلی