دانشکده پزشکی

002
دانشکده پزشکی گناباد:
    همزمان با تأسيس دانشكده پرستاري در سال 1365 طرح احداث دانشكده پزشكي با نظر مساعد و تصويب مسئولين ذيربط و كمكهاي افراد خير با زيربناي حدود 22000 متر مربع در زميني به مساحت 240 هزار متر مربع توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و مجوز اوليه پذيرش 35 دانشجو در رشته پزشكي از سوی شوراي گسترش صادر گردید. اما بدليل تأخير در ساخت و اتمام پروژه ساختماني و سياستهاي انقباضي وزارت متبوع ، در مورد كاهش ظرفيت پذيرش در رشته پزشكي راه اندازي دانشكده پزشكي تا سال 1388 ميسر نشد.

ادامه مطلب...اطلاعيه هاي مهم
لينك هاي مهم
 
ارتباط با ما
- انتخاب واحد نیمسال جدید فقط از طریق سامانه مدیریت آموزشی سما و طبق تقویم ترمی صورت می گیرد.


 
آدرس: خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فكس: 05157223814
پست الكترونيك: edu@gmu.ac.ir