تقدير و تشکر اهالي روستاي جزين از خدمات رييس شبکه بهداشت و درمان بجستان

تقدير و تشکر اهالي روستاي جزين از خدمات رييس شبکه بهداشت و درمان بجستان

در مراسم افتتاح و بهره برداري از خانه بهداشت روستاي جزين ، دکتر ايرج مرادي ، رييس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان به پاس خدمات صادقانه و تلاش در جهت رفع کمبود هاي حوزه سلامت روستاي جزين ، توسط اهالي محترم ، دهيار و شوراي اسلامي اين روستا مورد تقدير و تشکر قرار گرفت.

IMG 0113 photo ۲۰۱۷ ۰۸ ۲۹ ۱۲ ۳۵ ۴۶ 540x360