برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص کاهش سقط القایی و ناباروری

برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص کاهش سقط القایی و ناباروری

در راستای اجرای برنامه سیاست‌های جمعیتی، کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی برای کاهش سقط القایی و افزایش آگاهی در خصوص ناباروری به همت واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت بجستان در محل سالن همایش شبکه بهداشت بجستان برگزار گردید. در این کارگاه آقای علیمردانی مسئول واحد سلامت خانواده جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی گناباد به بیان اهداف کارگاه پرداختند و در خصوص سیاستهای جمعیتی ابلاغی مطالبی را بیان نمودند در ادامه خانم دکتر بحری (دکترای مامایی) در رابطه با برنامه‌ریزی جهت کاهش سقط القائی و پیشگیری از ناباروری جهت افزایش آگاهی پرسنل ارائه دهنده صحبت نمودند.

IMG 0013 IMG 0015 IMG 0027