برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته سلامت مردان

برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته سلامت مردان

به مناسبت هفته سلامت مردان ایرانی با همکاری کمیته ورزش و واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان برنامه ورزش صبحگاهی ویژه کارمندان مرد کلیه ادارات بجستان (1تا7 اسفند) برگزار شد. در پایان از افراد حاضر چک قند خون ناشتا بعمل آمد.

001 002