برگزاري دوره آموزشي انفلوانزاي فوق حاد پرندگان

برگزاري دوره آموزشي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان

دوره آموزشی 8 ساعته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ویژه کلیه پرسنل بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان در تاریخ 19/11/95 در محل سالن شبکه برگزار گردید.
در این دوره آموزشی که با استقبال پرشور کارکنان شبکه بهداشت و درمان و بيمارستان آيت ا.. مدني بجستان برگزار گرديد، جناب آقای دکتر متقی ریاست محترم شبکه دامپزشکی و جناب آقای دکتر میرچراغی مسئول محترم واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه در خصوص بیماری آنفلوآنزا در پرندگان و انسان و اپیدمیولوژی آن در منطقه آموزش های لازم را رائه و بر هوشیاری پرسنل در مواجهه با بیماری و رعایت احتیاطات استاندارد تاکید نمودند. 
IMG 7809 IMG 7818 IMG 7820 IMG 7824