ریاست بیمارستان بجستان

Dr.sadeghinasab
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر جواد صادقی‌نسب
  • سمت:
  • سرپرست بيمارستان آیت الله مدنی
  • مرتبه:
  • متخصص اطفال
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فكس: 05156522803