فهرست منابع تکمیلی مشترک مرجع آزمون های پیشکارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397

 

با سلام و احترام؛                                                                                                                                                    دانلود 

            پیرو اعلام  فهرست منابع مشترک مرجع آزمون های پیشکارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397  طی نامه شماره 310/518/د مورخ 21/4/96 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ، به استحضار می رساند دو مورد منابع تکمیلی از طرف دبیران محترم رشته های تخصصی "زنان و زایمان" و "نورولوژی" برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی  به شرح زیر اعلام می گردد.

1-     بیماریهای زنان و زایمان - علاوه بر منابع اعلام شده   فصلهای  زیر  از  کتاب کارنت 2013

 (Current  Diagnosis and Treatment Obstetrics and Gynecology-1023)

  • فصل 36 Imaging in Gynecology-
  • فصل 37 Pediatrics and Adolescent Gynecology-
  • فصل 46 Therapeutic Gynecologic Procedures-

2-    بیماریهای اعصاب (نورولوژی)- کل کتاب آمینف:

Aminoff Michael J, et al. Clinical Neurology/ 8th edition/ McgrawHill/2012