اصلاحیه فهرست منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند 1396 تا پایان شهریور سال 1397

اصلاحیه فهرست منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند 1396 تا پایان شهریور سال 1397 

پیرو اعلام  فهرست منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند 1396 تا پایان شهریور سال 1397  طی نامه شماره 309/518/د مورخ 21/4/96 این دبیرخانه بدینوسیله اعلام می دارد که صفحات و بخش های مرجع سوالات درس ژنتیک پزشکی در آزمون ها از کتاب " اصول ژنتيك امري، ترجمه و تاليف دكتر محمدرضا نوري دلوئي، ويرايش چهاردهم، سال 2012" و همچنین صفحات و بخش های مرجع سوالات درس روانشناسی در آزمون ها کتاب " زمينه روانشناسي هيلگارد، ترجمه دكتر محمد تقي براهني و همكاران، ويراست 1390"  استبا توجه به بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی و یکسان سازی محتوای اصلی ضروری برنامه درسی ملی پزشکی عمومی برای همه دانشگاه ها، منابع مرجع آزمون های جامع دوره برای همه ورودی های مهر 96 و ببعد یکسان خواهد بود و تا قبل از مهر ماه 1396 اعلام می گردد

دانلود