کنفرانس سه روزه شیر مادر ویژه دانشجویان اینترن و استاژرپزشکی

قابل توجه دانشجویان اینترن و استاژرپزشکی

به استحضار می رساند کنفرانس سه روزه شیر مادر با همکاری دفتر آموزش مداوم و دانشکده پزشکی با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریور در روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه  مورخ 21 لغایت 23/4/1396 در حوزه معاونت آموزشی برگزار می گردد. در صورت تمایل در این کنفرانس شرکت فرمایید.