ارزیابی توانمندی دانشگاه جهت راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

توانمندی دانشگاه جهت راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی ارزیابی شد.

به منظور ارزیابی توانمندی دانشگاه جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی، جلسه ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته پرستاری با حضور سه تن از اعضای هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. 
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
به گزارش وب‌دا، دکتر علی محمدپور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه گفت: در این جلسه که خانم دکتر مداح، خانم دکتر نیک‌روش و آقای دکتر حیدری حضور داشتند، مختصری از تاریخچه و توانمندی‌های دانشگاه با پخش کلیپ کوتاهی ارائه شد و در ادامه مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در گزارشی آماری، به تشریح دلایل درخواست تاسیس این رشته و وضعیت تحصیلات تکمیلی پرداخت.
وی با اشاره به ساختارمندشدن دانشکده پرستاری و مامایی اظهار کرد: درآخرین بازدید هیات بورد پرستاری یکی از الزامات مورد نیاز برای توسعه رشته‌های پرستاری، فعال شدن دانشکده پرستاری و مامایی عنوان شده بود که خوشبختانه با حمایت‌های رئیس دانشگاه این مهم محقق شده است و گزارش کاملی در این خصوص به اعضای بورد ارائه گردید.
دکتر محمدپور ابراز کرد: خوشبختانه نظر اعضای محترم بورد پرستاری در خصوص ایجاد رشته پرستاری سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد مثبت بود و امیدواریم این رشته در شورای گسترش به تصویب برسد.
وی در پایان از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که میزبانی جلسه را عهده‌دار بودند، قدردانی نمود.