مصاحبه معرفي شدگان رشته نيمه متمركز تكنيسين سلامت دهان

بدينوسيله موارد ذيل در خصوص مصاحبه معرفي شدگان رشته نيمه متمركز تكنيسين سلامت دهان اين دانشگاه جهت استحضار و دستور اقدام لازم تقديم مي گردد.

1- زمان: سه شنبه و چهار شنبه 25 و 26 آبان ماه 1395 

2- مكان: خراسان رضوي - شهرستان گناباد - حاشيه جاده آسيايي سنتو - معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

3- شرايط و ضوابط : موارد اعلام شده در دفترچه

3- تعداد چند برابر ظرفيت: 2 برابر

4- آدر ايميل: matlabi@Gmu.ac.ac.ir

5- نام كارشناس: خانم اسماعيلي 

تلفن تماس:  57223028-051 داخلي : 240