دانشکده بهداشت

 
    salamati2 copy copy copy copy  
 
دانشکده  بهداشت گناباد:
    این دانشکده زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشدو فعالیت خود را با اخذ رشته های کاردانی "مبارزه با بیماری ها" ، "بهداشت خانواده" ، "بهداشت محیط" و "بهداشت حرفه ای " آغاز نمود .سپس با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی ،بهداشت محیط و کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای به کار خود ادامه داد،علاوه بر رشته های کارشناسی مذکور،  از ابتدای نیمسال اول 91-90  درمقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و از ابتدای نیمسال اول 93-92 کارشناسی ارشد بهداشت محیط موفق به اخذ مجوز گردید.

 

 

 

 
 
 
 
 
اطلاعات تماس:براي ارتباط با معاونت مي توانيد از طريق فرم تماس (كليك كنيد...) و يا آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027 تلفكس معاونت: 05157220577