قابل توجه پژوهشگران محترم درخصوص تامین مدرک

پژوهشگران محترمی که گاها در دریافت فایل مقالات و منابع خود دچار مشکل می شوند چنانچه نیاز به راهنمایی یا تامین مدرک دارند لینک مدرک یا DOI را به ایمیل library@gmu.ac.ir بفرستند تا حتی المقدور در تهیه مدرک مذبور به نامبرده کمک شود.