اطلاعيه ها

اطلاعیه مسابقه کتابخوانی

اطلاعیه مسابقه کتابخوانی

اطلاعیه کتابخوانی

اطلاعیه ثبت نام وام ضروری(عادی) شش ماهه اول تحصیلی1396

 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان متقاضي  وام ضروري در نيمسال دوم سال تحصیلی 96-95 مي رساند از تاریخ 96/1/30 لغایت 96/2/16 به آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه و یا قسمت سامانه ها مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرايط وام :
- تعهد محضري و شماره حساب در پرونده دانشجو موجود باشد .
-  12 ماه از تاريخ شروع به تحصیل دانشجو گذشته باشد.
- دانشجویانی که مبلغ اعتبار وام خود را دریافت نموده اند مجاز به ثبت نام نمی باشند.
- اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
- به وام مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد.                                       
                                                                              امور وام و رفاه دانشجویان

ثبت نام وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم تحصیلی(متمم)96-1395


نظر به مانده اعتبار  وام تحصيلي و مسکن بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 96-95 وام های مربوطه را دریافت نکرده اند می رساند  :
1-مهلت ثبت نام از تاریخ 96/1/19 لغایت 96/2/09 می باشد.
2- از طریق ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه یا قسمت سامانه ها در سایت دانشگاه و یا آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 ثبت نام امکان پذیر است.
3-در اولین ورود نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور(کد ملی)می باشد.
4- به وام های مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد .

5-برای کارمندان پرداخت وام های مربوطه ممنوع می باشد.
6-به دانشجویان ترم اول وام های مذکور تعلق نمی گیرد.
7-برای متقاضیان داشتن شماره حساب بانک تجارت ترجیحاً شعبه مرکزی گناباد الزامی می باشد.
8- وام مسکن صرفاً شامل دانشجویانی که در بیرون از خوابگاهها سکونت دارند می شود و می بایست متقاضیان کپی قولنامه خود را به امور وام و رفاه دانشجویان تحویل دهند.
9-اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
                                                                                                                                                                                              امور وام و رفاه دانشجویان