واریز وام ضروری شش ماهه دوم سال 1396

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام ضروری (عادی) در شش ماهه دوم سال 1396 بوده اند می رساند وام مربوطه در تاریخ 1396/09/01 به حساب آنان واریز گردید.یادآوری می گردد دانشجویانی که موفق به ثبت نام وام مذکور نشده اند می توانند در بازه زمانی که در آینده(ابتدای دی ماه لغایت اواسط اسفند ماه) از سوی اداره وام و رفاه دانشجویان اعلام میگردد با رعایت دستورالعملهای مربوطه اقدام به ثبت نام ازطریق پورتال تسهیلات نمایند.

اداره وام و رفاه دانشجویان