واریز وام ضروری(حج) نیمسال اول97-96

 

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که متقاضی وام ضروری(حج) در نیمسال اول تحصیلی 97 -96 بوده اند می رساند وام مربوطه در تاریخ 1396/07/11 به حساب آنان واریز گردید