اخبار و اطلاعيه ها

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع علمی

تاریخ درج خبر: 1396/4/7

معاونت تحقیقات و فنآوری در نظر دارد کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع علمی اندنوت را در تاریخ 1396/4/12 برگزار نمایند لذا علاقه مندان جهت ثبت نام به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مراجعه یا بر رو لینک زیر کلیک نمایند

جهت ثبت نام اینجا را کلیک نمایید

 

دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 برگزار گردید

دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 با حضور اعضاء محترم شورا درتاریخ 09/03/95 ساعت 10 صبح درمحل سالن ابن سینای پردیس دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه طرح خانم هانیه نسائی با عنوان "سند ادراری با دریچه ضد بازگشت ادرار" مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت.

roshd