تفاهم‌نامه همکاری بین بیمارستان امام حسین(ع) تهران و بیمارستان 22 بهمن گناباد امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری بین بیمارستان امام حسین(ع) تهران و بیمارستان 22 بهمن گناباد امضاء شد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
با برگزاری اولین جلسه مجازی بین معاون آموزشی ـ پژوهشی بیمارستان 22بهمن گناباد و رئیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) تهران، اولین تفاهم‌نامه همکاری بین این دو بیمارستان منعقد شد.
به گزارش وب‌دا، در این جلسه مجازی که از طریق سیستم وبینار بین دکتر سید فرزین میرچراغی، معاون آموزشی ـ پژوهشی بیمارستان 22بهمن گناباد و دکتر مصطفی علوی‌مقدم رئیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) تهران برگزار گردید، مصوب شد که تحقیقات در بیمارستان با توجه به اهداف تعیین شده در 3 حیطه افزایش اثربخشی و کاهش هزینه مداخلات تشخیصی درمانی، افزایشpatient safety و افزایش satisfaction  patient مدیریت شده تا بتوان از نتایج آن در جهت کاهش مشکلات درمانی استفاده کرد. همچنین مقرر شد در جهت انجام پژوهش‌های multi central  خط مشی و دستورالعمل واحدی اتخاذ گردد.
دکتر سید فرزین میرچراغی گفت: در این جلسه مقرر شد که جلسات آنلاین جهت بررسی و مرور سنجه‌ها بین معاون آموزشی ـ پژوهشی بیمارستان 22 بهمن گناباد و رئیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) تهران ادامه یابد و همچنین بستر مناسب جهت ارتباط آنلاین کارشناسان پژوهشی دو مرکز فراهم شود.
وی ادامه داد: در این جلسه پیرامون برگزاری کارگاهی از طرف دانشگاه شهید بهشتی برای بیمارستان امام حسین(ع) به صورت حضوری و بیمارستان 22 بهمن گناباد از طریق سیستم وبینار به صورت همزمان، هم‌اندیشی پیرامون تشکیل کمیته سازمانی اخلاق در بیمارستان‌ها و تبادل تجربیات در زمینه تفویض اختیار شورای پژوهشی دانشگاه به بیمارستان‌های مذکور گفتگو شد تا درموارد لزوم همکاری بین دو مرکز طبق توافق انجام گردد.