آغاز به کار اولین کلینیک مشترک (Joint Clinic) مجازی دیابت و چشم‌پزشکی کشور در بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن گناباد

آغاز به کار اولین کلینیک مشترک (Joint Clinic) مجازی دیابت و چشم‌پزشکی کشور در بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
اولین کلینیک مشترک (Joint Clinic) مجازی دیابت و چشم پزشکی کشور، در بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد، افتتاح شد.
به گزارش وب‌دا، در این کلینیک، بیماران دیابتی دچار عوارض چشمی، در زمان مشخص و به صورت توامان توسط متخص داخلی عضو هیئت علمی و نیز متخصص چشم‌پزشکی عضو هیئت علمی حاضر در کلینیک دیابت، ویزیت گردیده و تصاویر مربوط به چشم بیمار نیز به واسطه استفاده از تجهیزاتی همچون ویدئوافتالموسکوپ در بستر سامانه وبینار آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به صورت آنلاین، به اشتراک گذاشته شده و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت فعلی بالینی بیمار، با همفکری متخصصین دو رشته تخصصی، برنامه‌های درمانی بیمار پی‌ریزی می‌گردد.
دکتر سید فرزین میرچراغی، معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن گناباد، در این خصوص گفت: آغاز به کار کلینیک مشترک مجازی دیابت و چشم پزشکی، ضمن بهبود مراقبت از بیماران دیابتی، کاهش سردرگمی بیماران در مراجعه به درمانگاه‌های متعدد، کاهش هزینه‌ها و ایجاد یکپارچگی در برنامه‌های درمانی آن‌ها، اثرات بسیار مفیدی در ارتقاء آموزش و پژوهش دانشجویان پزشکی و سایر رشته های علوم پزشکی خواهد داشت و ضمن بهبود کیفیت آموزش دانشجویان، فصل جدیدی را در حوزه های آموزش مجازی و آموزش عدالت محور و پاسخگو، خواهد گشود.
دکتر میرچراغی افزود: در حال حاضر کلینیک مشترک مجازی دیابت و چشم پزشکی، 2 روز در هفته و با ظرفیت تقریبی 2 الی 3 بیمار در هر روز، به ارایه ی خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی می پردازد و امید است با اتصال قریب الوقوع فوق تخصص داخلی کلیه(نفرولوژی) به صورت آنلاین به کلینیک مشترک مجازی، دامنه فعالیت‌های مراقبتی، درمانی و آموزشی کلینیک توسعه یابد.
معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مدیر گروه داخلی دانشگاه افزود: با توجه به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی که « شکست دیابت : Beat Diabetes » عنوان شده است، تلاش خواهد شد تا گستره فعالیت‌های انجام شده در کلینیک دیابت، توسعه یافته و به صورت تلفیقی (حضوری – مجازی)، خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای و حتی در صورت امکان مددکاری، در کلینیک مذکور توسعه یابد. همچنین با توجه به شعار « شکست دیابت »، تمرکز ویژه ای بر آموزش دانشجویان پزشکی و سایر رشته‌های علوم پزشکی با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین در حوزه‌های آموزش مجازی و حضوری، اعمال خواهد گردید تا پروژه «شکست دیابت» با سرعت بیشتری توسط پزشکان و متخصصان حال و آینده کشور، پیگیری شود.
دکتر میرچراغی توجه ویژه به « اقتصاد مقاومتی »، «آموزش مجازی»، «آموزش عدالت محور و پاسخگو»، و «نوآوری و شکوفایی» را از دیگر مزایای این فرآیند برشمرد و آن را مصداق عینی و عملی « اقتصاد مقاومتی» در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» دانست.